Компанія TMS відкрила новий Департамент «Екологічних та кліматичних проектів»

Департамент створений для забезпечення ефективної роботи Компанії з питань охорони навколишнього середовища та боротьби з глобальною проблемою зміни клімату.

Також Департамент має на меті популяризацію, роз'яснення та впровадження Європейського законодавства на базі підписаної Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. 

 Для досягнення основної мети Департамент діє за такими напрямками діяльності:

 • Охорона навколишнього середовища та ресурсозбереження
 • Зміна клімату, регулювання викидів парникових газів
 • Енергозбереження

Відповідно до напрямів діяльності Департамент надає такі послуги:

 • Охорона навколишнього середовища та ресурсозбереження:
  • Екологічний аудит відповідно до ЗУ «Про екологічний аудит» (оцінка відповідності вимогам законодавства України у сфері охорони навколишнього середовища)
  • Екологічний аудит при зміні власника
  • Екологічний аудит інвестиційних проектів (в т.ч. для отримання кредитів від вітчизняного чи іноземного (міжнародного) банку чи фонду
  • )
  • Екологічний аудит циклу поводження з відходами (аудит мінімізації відходів)
  • Аудит системи екологічного менеджменту
  • Аудит на відповідність кращим доступним технологіям (BAT Assessment)
  • Консультаційні послуги при розробці, впровадженні та підтримці системи екологічного менеджменту (ISO 14000)
  • Оцінка впливу на довкілля (ОВНС) відповідно до вимог українського законодавства
  • Оцінка впливу на довкілля відповідно до вимог міжнародних стандартів
  • Розробка Плану управління екологічними та соціальними аспектами згідно з міжнародними стандартами (у складі ОВНС або як окремий документ)
  • Консультації з питань участі громадськості у процедурі ОВНС, організація та проведення громадських обговорень
  • Розробка розділу «Перелік заходів щодо охорони навколишнього середовища» у складі проектної документації
  • Розробка всіх видів нормативно-дозвільної екологічної документації для підприємств (для отримання дозволів на викиди, викиди шкідливих речовин, лімітів на розміщення відходів тощо)
  • Інші консультаційні та аудиторські послуги в галузі охорони навколишнього природного середовища та ресурсозбереження

 • Зміна клімату, регулювання викидів парникових газів:
  • Інвентаризація джерел викидів парникових газів
  • Розрахунок скорочень викидів парникових газів
  • Технічний аудит Діяльності щодо Озеленення, реалізованої в рамках Схеми зелених інвестицій, за Угодами Державного Агентства Екологічних Інвестицій України з іноземними партнерами
  • консультаційні послуги при створенні системи моніторингу та звітності для операторів установок в рамках системи торгівлі викидами парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС
  • Верифікація звітності про викиди парникових газів операторів установок у рамках системи торгівлі викидами парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС
  • Консультаційні послуги при впровадженні проектів відповідно до добровільного вуглецевого стандарту (Voluntary Carbon Standard), Золотого стандарту (Gold Standard)
  • Детермінація та верифікація скорочень викидів проектів відповідно до добровільного вуглецевого стандарту (Voluntary Carbon Standard), Золотого стандарту (Gold Standard)
  • Кількісна оцінка вуглецевого сліду продукту відповідно до технічної специфікації ISO / TS 14067: 2013.
  • Інші консультаційні та аудиторські послуги з питань зміни клімату, регулювання викидів парникових газів

 • Енергозбереження:
  • Створення паливно-енергетичних балансів
  • Оцінка рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ТЕР)
  • Енергетичний аудит промислових об'єктів, житлових приміщень
  • Енергетичний аудит об'єктів теплопостачання
  • Енергетичний аудит систем освітлення
  • Енергетичний аудит систем водопостачання
  • Розробка заходів щодо зменшення споживання ПЕР та негативного впливу на довкілля.
  • Інші консультаційні та аудиторські послуги з питань енергозбереження

Підкаст


Контакти

TMS Ukraine

вул. Січових Стрільців, 50 офіс 2Б
г. Киев, 04053

Тел.: +38 050 419 6912

E:mail: moc.au-smt@ofni

 

TMS Aкадемія

Тел.: +38 044 495 7683

E:mail: au.smt@ymedaca

 Побажання та рекламації

  Якщо Ви не були задоволені нашими послугами, будь ласка, надішліть нам свій запит електронною поштою на поштову скриньку info@tms-ua.com.Протягом 14 днів Ви отримаєте відповідь на стан Вашого запиту.