НАССР як нездійсненность, чи НАССР як можливість?

НАССР як нездійсненность, чи НАССР як можливість?

У міжнародній практиці для забезпечення більш повної безпеки харчових продуктів традиційно застосовується системний підхід, заснований на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point- в українськомовному варіанті «Аналіз Ризиків Контроль Критичних Точок»)

Підприємства з відомими торговими марками (брендами) давно використовують систему НАССР для забезпечення вимог стандартів з безпеки продуктів харчування і для створення повної впевненості в захисті торгової марки. Для інших підприємств часто виникало питання «Чому існує потреба в розробці системи НАССР?». При цьому, як правило, вибиралися наступні варіанти відповідей:

  • Національні законодавчі або регуляторні структури рекомендують або вимагають створення даної системи;
  • В системі безпеки потребують виробники і постачальники;
  • Споживачі очікують отримати безпечні харчові продукти.

Дійсно, в деяких країнах застосування системи НАССР давно потрібно законодавчо. У країнах ЄС згідно з Директивою ЄС 854/2004 від 29.04.2004 року та Регламенту ЄС № 852/2004 Європейського Парламенту та Ради з гігієни харчових продуктів від 29.04.2004 року проведення аналізу ризиків на основі принципів НАССР для виробників харчових продуктів є обов'язковим.
Для практики вітчизняних харчових підприємств після введення в дію з 20 вересня  2015 року положення Закону України «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів» стало також обов'язковим впровадження та підтримку процедур, заснованих на принципах НАССР на підприємствах, що здійснюють процеси виробництва харчової продукції, а також тих, що беруть участь в обороті харчової продукції (виробники, дистриб'ютори, перевізники, оптові та роздрібні мережі, кафе і ресторани). Всі учасники «харчового ланцюга»  будуть зобов'язані розробити, впровадити і підтримувати в робочому стані систему менеджменту безпеки харчової продукції, засновану на принципах НАССР.

Слід уточнити, що система НАССР не є гарантією безпеки продуктів харчування і це не система гарантії «нульових ризиків». Ця система призначена для зниження ризиків виникнення різних видів небезпеки харчових продуктів. Основною метою впровадження системи є запобігання ситуації, коли до споживача можуть потрапити продукти харчування, небезпечні для здоров'я.
НАССР ґрунтується на системному підході, який передбачає «всеохоплюючий» контроль якості. Це означає, що на підприємстві контролюються практично всі виробничі процеси - сировина, виробничий цикл, проміжні фази, а також вже готова продукція, яка відвантажується кінцевим споживачам. Впровадження системи на підприємстві надає великі можливості щодо ефективного виявлення і своєчасного усунення потенційних ризиків, а також дозволяє вчасно реагувати на найменші відхилення від заданих технологічних параметрів саме в тій області, де вони найбільш часто виникають. Це відбувається без перестроювання всього виробничого процесу і при цьому не збільшується загальна кількість браку, тим самим знижуючи невиправдані втрати. Крім цього на підприємстві з впровадженою системою НАССР можна значною мірою знизити витрати за рахунок того, що знизиться кількість виробленої невідповідної продукції. Також вдасться уникнути претензій від споживачів і перевіряючих органів, які пов'язані з якістю і безпечністю товарів, що випускаються, прискорити вихід на закордонні ринки збуту і підвищити імідж компанії в очах споживачів і компаньйонів.
Дуже важлива обставина це те, що впровадження НАССР потребує складання та прийняття суворих регламентів і процедур для всіх підрозділів, ділянок і рядових співробітників компанії. І в подальшому здатність системи досягати заданих цілей буде залежати від прихильності всіх робітників.
Якщо говорити в цілому про харчову промисловість, то для неї також вигоди від впровадження НАССР величезні. Для того щоб вироблена продукція повною мірою відповідала всім міжнародним стандартам, необхідно ретельно контролювати в тому числі і якість сировини та «реалізацію продукту». Отже, підприємство буде в свою чергу вимагати від постачальників якісної сировини, яке відповідало б законодавчим вимогам та вимогам стандартів, а від дистриб’юторів забезпечення харчової безпеки продукту під час реалізації споживачеві.
В даний час все більше українських компаній розглядають систему менеджменту безпеки харчової продукції НАССП  як найбільш важлива вимога, що пред'являється ними до постачальників сировини. При цьому можна додати - актуальність застосування технічних методів контролю та стандартизації в цілому обумовлена не надто високим рівнем відповідальності і кваліфікації персоналу. Отже, можна з великою часткою ймовірності припустити, що впровадження НАССР або систем менеджменту безпечності побудованих на принципах НАССП, на кожному підприємстві, що випускає харчову продукцію, в найближчому майбутньому стане життєвою необхідністю.
Що стосується кінцевих споживачів, то для них вигода очевидна, оскільки при вживанні такої продукції, яка була випущена підприємством, що впровадило у себе НАССР, усуваються можливі ризики для здоров'я і життя. Окрім того варто розуміти те, що виробники харчової продукції ( і не важливо, чи це є директор заводу, чи прибиральник) в певний момент, теж є споживачами зацікавленими в споживанні безпечної їжі.
При створенні впровадженні і підтримці системи НАССР, звичайно варто задати питання: «Яким же чином підтвердити що система НАССР працює на підприємстві? ».  І яким чином донести до споживача, партнера чи контролюючого органу, що дана методика контролю небезпечних чинників існує в компанії? В даному випадку найкращим способом є сертифікація системи менеджменту, незалежним органом по сертифікації, але, сертифікувати чи ні, наявну систему менеджменту, вирішувати лише компанії.  Якщо  ми розглядаємо сертифікацію систем менеджменту, то це «добровільна» сертифікація і вона відрізняється від «обов’язкової»


Навіщо потрібно сертифікувати свою систему менеджменту?
Є кілька причин, за якими компанії необхідно звернутися до незалежної сертифікаційної організації для підтвердження дієздатності своєї системи менеджменту.
  Для учасника харчового ланцюга, отримання права на торгівлю часто є сильним початковим мотиваційним чинником. Нормативні вимоги можуть стати ще однією причиною, а глобалізація з її наполегливими вимогами більш розвинених процесів та надання більш ретельної звітності по веденню діяльності безлічі зацікавлених сторін, ще однією. У даних ситуаціях компанії звертаються до незалежних організацій для проведення оцінки та сертифікації своїх систем менеджменту як способу документального підтвердження дотримання ними нормативних вимог.
Однак найбільш очевидною причиною може бути те, що вище керівництво компанії просто бачить додаткову вигоду в тому, щоб авторитетна незалежна організація здійснювала незалежну перевірку їх систем менеджменту, звітувала про отримані результати і, в разі відповідності, підтверджувала це документально видачою сертифікату. Керівництву необхідно бути лідером, і воно навряд чи дозволить, щоб помилки, викликані недостатністю контролю, надавали негативний вплив на цінність її товарного знаку та компанії. Враховуючи той факт, що всі компанії в даний час піддаються більш інтенсивному контролю з боку всіх зацікавлених сторін.

Потреба у відкритості відносно того, як впливає організація на споживача і як постійно підвищується якість та безпечність продуктів, є тільки однією з потреб, з якими стикаються компанії по всьому світу.
Таким чином, надання інформації про те, як компанія керує ризиками, є ключовим чинником для створення атмосфери довіри і надійності. Впровадження та сертифікація системи НАССР запевнить партнерів у тому, що компанія приступила до процесу постійного удосконалення продуктивності відносно таких питань, як якість роботи і безпеку харчового продукту. Зовнішнє незалежне оцінювання допомагає компаніям постійно вдосконалювати свої стратегії, діяльність і рівень задоволеності замовників та клієнтів.
На кінець, можна сказати, що кожна компанія має сама вирішити яким шляхом йти, вдосконалюватися, працювати на довгострокову перспективу, та яких партнерів їй вибрати для досягнення мети.
Як надійний і відповідальний сертифікаційний орган -ТMS (офіційний представник ТÜV SÜD в Україні), надає професійні послуги у сфері сертифікації, підготовці персоналу та допомагає набути стабільності в постійному розвитку.
ТMS - це більше, ніж просто сертифікація.
Більш детально з діяльністю нашої компанії ви можете познайомитися на нашому сайті
Автор - Шемігон Євгеній.
Керівник департаменту Менеджмент Сервіс Сільське господарство і Харчові продукти.
Technical and Management Services LLC, cooperation partner of ТÜV SÜD

Подкаст


Контакты

TMS Ukraine

ул. Воздвиженская, 44
г. Киев, 04071

Тел.: +380 44 500 3345
Факс: +380 44 500 3346

E:mail: moc.au-smt@ofni

 

TMS Aкадемия

Наталья Петелько

Тел.: +38 050 070 4928
Тел.: +38 044 495 7683

E:mail: au.smt@okletep.n

 Зарубежные новости

все новости...


Пожелания и рекламации

    Если Вы не были удовлетворены нашими услугами, пожалуйста, отправьте нам свой запрос по электронной почте на почтовый ящик info@tms-ua.com. В течение 14 дней Вы получите ответ о состоянии Вашего запроса.